Prednosti:

  • Prednost tehnologije nad postojećim vrstama pristupa internetu
  • Mogućnost prenosa velikih količina podataka
  • Niska latencija
  • Paketi sa velikim uploadom
  • Nema filtriranja portova
  • Garantovan kvalitet usluge

Uslovi:

  • Potpisivanje ugovora na 24 meseci
  • Minimalni paket koji morate koristiti mesečno je 15/2 Mbps
  • Postojanje tehničkih mogućnosti

 Accounts

Free Trial

Sub-domains

50/5


Priključak gratis

Neograničen protok

Ugovorna obaveza


100/8


Priključak gratis

Neograničen protok

Ugovorna obaveza

Scroll to top